Υδραυλικοί Γερανοί Οχημάτων COPMA / PESCI Για Μικτό Βάρος Οχήματος έως 26ton

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων

Περιγραφή

Υδραυλικοί Γερανοί COPMA / PESCI Ιταλίας
Ανυψωτική Ικανότητα έως 43 tXm
Υδραυλικό ή Ασύρματο χειριστήριο
Ποδαρικά σταθεροποίησης