Υδραυλικές Πόρτες Σπαστές Συρόμμενες DAUTEL

Υδραυλικές πόρτες οχημάτων

Περιγραφή

Υδραυλικές Πόρτες Σπαστές Συρόμμενες DAUTEL Γερμανίας
Ανυψωτική Ικανότητα 750Kg, 1000Kg, 1500Kg, 2000Kg, 2500Kg, 3000Kg
Διαστάσεις Πλατφόρμας Φόρτωσης κατόπιν επιθυμίας
Κατασκευή από Αλουμίνιο ή Σίδερο
Λειτουργία 12V ή 24V
Ποδοστείρια ή χειριστήριο ή ασύρματο χειριστήριο
Κεντρικός Πίνακας