Τηλεσκοπικό Περονοφόρο ΗAULOTTE HTL 4017

Τηλεσκοπικά περονοφόρα

Περιγραφή

Τηλεσκοπικό Περονοφόρο Haulotte HTL 4017
All Terrain χρήση (4Χ4X4)
Ύψος Εργασίας 17,2m
Ανυψωτική Ικανότητα 4000Kg
Λειτουργία με πετρελαιοκινητήρα

Έντυπα