Σύστημα Μεταφοράς Οχημάτων με Ολισθένουσα Πλατφόρμα COMEAR

Συστήματα μεταφοράς οχημάτων & ειδικά συστήματα μεταφοράς

Περιγραφή

Σύστημα Μεταφοράς Οχημάτων COMEAR Ιταλίας
Ολισθένουσα πλατφόρμα αλουμινίου
Δυνατότητα τοποθέτησης σε οχήματα με μικτό βάρος από 3500Kg έως και 18000Kg
Διαστάσεις πλατφόρμας σύμφωνα με τισ διαστάσεις και το μεταξόνιο του οχήματος
Υδραυλικός εργάτης έλξης
Φωτισμός
Αποθηκευτικός χώρος
Trolleys

Έντυπα