Συστήματα φόρτωσης container Skipper (Αλυσιδάκι) SUCCI

Συστήματα μεταφοράς οχημάτων & ειδικά συστήματα μεταφοράς

Περιγραφή

Τα συστήματα φόρτωσης container (αλυσιδάκι) SUCCI ανταποκρίνονται με τη μέγιστη απόδοση στις ανυψωτικές σας εργασίες και είναι ανθεκτικά. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα για τοποθέτηση των συστημάτων σε οχήματα με μικτό φορτίο από 8000 kg έως και 26000 kg.

Η ανυψωτική τους ικανότητα ανέρχεται από 14000 kg έως και 18000 kg. Τα συστήματα φόρτωσης container διαθέτουν σταθερούς ή τηλεσκοπικούς βραχίονες.

Έντυπα