Ροηφόρος Γραμμή, Καλώδια, Φορεία, Τυμπανοκαλώδια By Carpel Ιταλίας, Υλικά Αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού

Εξοπλισμός γερανογέφυρας (ροηφόρος γραμμή, καλώδια γερανογέφυρας, ζύγιση)

Περιγραφή

Ροηφόρος Γραμμή By Carpel Ιταλίας
Γραμμή Ω
Τερματικά τύπου σταυρού
Καλώδια (πλακέ ρευματοδότησης & χειριστηρίου)
Τερματικά Πορείας Γερανογεφυρών (Ελαστικοί Αποσβεστήρες)
Πίνακες
Φαροσειρήνες LED 48V LIME
Χειριστήρια