Ράφια Τύπου Push Back

Ράφια

Περιγραφή

Ράφια ARMES Ιταλίας τύπου Push Back για αποθήκευση έως τεσσάρων παλετών σε βάθος βασισmένο στην λειτουργία FIFO

Έντυπα