Ράφια Τύπου Mobile Racking

Ράφια

Περιγραφή

Ράφια ARMES Ιταλίας τύπου Mobile Racking. Τοποθετημένα επί μόνιμων τροχιών στο έδαφος. Ηλεκτροκίνητη μετακίνηση

Έντυπα