Ράφια Τύπου Gravity-Fed Racking

Ράφια

Περιγραφή

Ράφια ARMES Ιταλίας τύπου Gravity Fed Racking (κεκλιμένα Ράφια) βασισμένα στην λειτουργία FIFO

Έντυπα