Ράφια τύπου Drive In

Ράφια

Περιγραφή

Ράφια ARMES Ιταλίας τύπου drive in. Το περονοφόρο εισέρχεται εντός διαδρόμων με υπερηψωμένο φορτίο

Έντυπα