Περονοφόρο Ανυψωτικό Qteck Γερμανίας

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Περονοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού Qteck Γερμανίας
Χειροκίνητη Πορεία & Ανύψωση
Ανυψωτική Ικανότητα 1000Kg
Ύψος Ανυψώσεως 1570mm ή 2500mm ή 3000mm
Πιρούνια σταθερά 1145mm
Τροχοί nylon (NY)

Έντυπα