Περονοφόρο Ανυψωτικό Mini Lifter Qteck Γερμανίας

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Αναβατόριο Mini Lifter Qteck Γερμανίας
Μοντέλο AL
Χειροκίνητη πορεία & ανύψωση
Μοντέλο 181 με Ύψος Ανυψώσεως 2.55m & Ικανότητα 181Kg
ή
Μοντέλο 227 με Ύψος Ανυψώσεως 1,23m / Ικανότητα 227Kg
Απόβαρο 60Kg περίπου
Δυνατότητα προσαρμογής πλατφόρμας

Έντυπα