Περονοφόρο Ανυψωτικό Mini Lifter Qteck Γερμανίας

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το περονοφόρο ανυψωτικό Mini Lifter Qteck Γερμανίας και ειδικότερα το μοντέλο AL ανταποκρίνεται με μεγάλη επιτυχία σε κάθε ανυψωτικό έργο. Η πορεία και η λειτουργία ανύψωσης του περονοφόρου είναι χειροκίνητη.

Επιπλέον, το μοντέλο 181 του ανυψωτικού Mini Lifter Qteck έχει ύψος ανυψώσεως 2.55 m και ανυψωτική ικανότητα 181 kg. Αντίθετα, το μοντέλο 227 έχει ύψος ανυψώσεως 1,23 m και ικανότητα ανύψωσης βαρέων φορτίων 227 kg. Το απόβαρο του συγκεκριμένου φορτίου είναι 60 kg και υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα για προσαρμογή της πλατφόρμας.

Έντυπα