Περονοφόρο Ανυψωτικό HUBTEX FOUR WAY

Περονοφόρα ανυψωτικά ειδικών εφαρμογών, τεσσάρων κατευθύνσεων & μηχανήματα έλξης

Περιγραφή

Περονοφόρο Ανυψωτικό τεσσάρων κατευθύνσεων (four way) HUBTEX Γερμανίας
Diesel ή LPG λειτουργία με τελευταίας γενιάς κινητήρες
Υδροστατική κίνηση σε όλους τους τροχούς
Εκτόνωση Ιστού
Καμπίνα Χειριστού
Ανυψωτική Ικανότητα από 1500Kg έως και 10000Kg
Ύψος Ανυψώσεως έως 7500mm
Πιρούνια με πλάγια μετατόπιση
Επιλογή επιπλέον εξοπλισμού (επιλογέας ύψους, κάμερα κλπ)