Περονοφόρο Ανυψωτικό CLARK WS10M

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Περονοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού CLARK WS10M
Ηλεκτρική Πορεία & Ανύψωση
Ανυψωτική Ικάνότητα 1000Kg
Ύψος Ανυψώσεως 1600mm & 1915mm
Πιρούνια Σταθερά 1150mm
Λειτουργία με μπαταρίες (24 Volt) & Ενσωματωμένο Φορτιστή