Περονοφόρο Ανυψωτικό CLARK CRX 15, 18, 20, 25

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Περονοφόρο Ανυψωτικό Reach Truck όρθιoυ χειριστή CLARK CRX 15, 18ac
Ηλεκτρική Πορεία & Ανύψωση
Κινητήρες τύπου ac
Εκτόνωση Ιστού
Ανυψωτική Ικανότητα 1500Kg, 1800Kg, 2000Kg, 2500Kg
Ύψος Ανυψώσεως από 2500mm έως 7500mm
Πιρούνια με πλάγια μετατόπιση
Λειτουργία με μπαταρία 48V & Φορτιστή
Επιλογή επιπλέον εξοπλισμού (επιλογέας ύψους, cold store, κάμερα κλπ)

Έντυπα