Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI ALFA MRF & MRL evo

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Περονοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού για container ARMANNI ALFA MRF & MRL evo Ιταλίας
Χειροκίνητη Πορεία
Ανατροπή εμπρόσθια (μοντέλο MRF) & πλάγια (μοντέλο MRL)
Ικανότητα 1000Kg (μοντέλο MRF) & 400kg (μοντέλο MRL)