Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI ALFA MGF evo

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Περονοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού για βαρέλια ARMANNI ALFA MGF evo Ιταλίας
Χειροκίνητη Πορεία & Ανύψωση
Ανυψωτική Ικανότητα 300Kg
Ύψος Ανυψώσεως 1600mm
Αντλία τύπου Quick Lift