Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI ALFA M evo

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Περονοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού ARMANNI ALFA M evo Ιταλίας
Χειροκίνητη Πορεία & Ανύψωση
Ανυψωτική Ικανότητα 250Kg, 500Kg & 1000Kg
Ύψος Ανυψώσεως 800mm & 1600mm
Πιρούνια μεταβαλλόμενα 800mm & 1000mm
Αντλία τύπου Quick Lift

Έντυπα