Ναυτικοί Γερανοί (Marine) COPMA / PESCI

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων

Περιγραφή

Ναυτικοί Υδραυλικοί Γερανοί COPMA / PESCI Ιταλίας
Ανυψωτική Ικανότητα έως 65 tXm
Υδραυλικό ή Ασύρματο χειριστήριο
Ειδική Επεξεργασία & Πιστοποιήση για Θαλάσσιο Περιβάλλον