Κρεμαστές Πλατφόρμες MONORAIL

Κρεμαστές πλατφόρμες

Περιγραφή

Κρεμαστές Πλατφόρμες τύπου Monorail SKY MAN International Βελγίου
Μήκος Κρεμαστής Πλατφόρμας από 1m (καλάθι) έως και 5m
Ανυψωτική Ικανότητα 240Kg
Ύψος Εργασίας έως και 100m
Ηλεκτρικοί Μηχανισμοί συρματοσχοίνου
Συστήματα Ασφαλείας
Κεντρικός Πίνακας Χειρισμού
Μελέτη για Ειδικού τύπου monorail για κάθε τύπο κτιρίου
Πιστοποιητικό CE