Κρεμαστές Πλατφόρμες Προσωρινού Τύπου SKY MAN

Κρεμαστές πλατφόρμες

Περιγραφή

Κρεμαστές Πλατφόρμες Προσωρινού τύπου SKY MAN International Βελγίου
Μήκος Κρεμαστής Πλατφόρμας από 1m (καλάθι) έως και 16m
Ανυψωτική Ικανότητα 240Kg
Ύψος Εργασίας έως και 100m
Ηλεκτρικοί Μηχανισμοί συρματοσχοίνου
Συστήματα Ασφαλείας
Κεντρικός Πίνακας Χειρισμού
Ειδικές Κρεμαστές Πλατφόρμες για δεξαμενές και πύργους ψύξης (διέλευση από ανθρωποθυρίδα)
Πιστοποιητικό CE