Κρεμαστές Πλατφόρμες Μόνιμου Τύπου (BMU systems) SKY MAN

Κρεμαστές πλατφόρμες

Περιγραφή

Κρεμαστές Πλατφόρμες Μόνιμου τύπου SKY MAN International Βελγίου
Μήκος Κρεμαστής Πλατφόρμας από 1m (καλάθι) έως και 16m
Ανυψωτική Ικανότητα 240Kg
Ύψος Εργασίας έως και 300m
Μελέτη για Ειδικές Κρεμαστές Πλατφόρμες προσαρμοσμένες στις διαστάσεις κάθε κτιρίου
Πιστοποιητικό CE