Κουβάς Μεταφοράς Υλικών Ανατρεπόμενος BOSCARO

Καλαθοφόρα-Εξέδρες- Εργοτάξιο

Περιγραφή

Κουβάς Μεταφοράς Υλικών Ανατρεπόμενος BOSCARO Ιταλίας
Χωρητικότητα από 200lit έως και 8000lit
Ικανότητα από 320Kg έως 12800Kg
Δυνατότητα Αυτόματης Ανατροπής
Διάφορες Διαστάσεις
Ειδικές Κατασκευές

Έντυπα