Κινητές Ράμπες Φορτώσεων BUTT

Ράμπες, πόρτες, σταθμοί φόρτωσης

Περιγραφή

Κινητές Ράμπες Φορτώσεων BUTT Γερμανίας
Ικανότητα έως και 12000Kg
Μήκος έως και 14800mm
Πλάτος 2300mm
Δυνατότητα ηλεκτρικής ανύψωσης
Μετακίνηση από περονοφόρο