Κινητές Ράμπες Φορτώσεων TM PEDANE

Ράμπες, πόρτες, σταθμοί φόρτωσης

Περιγραφή

Κινητές Ράμπες Φορτώσεων ΤΜ Pedane Ιταλίας
Ικανότητα έως και 8000Kg
Μήκος έως και 14000mm
Πλάτος έως 2390mm

Έντυπα