Κινητές Αποθήκες GIESSE

Ράμπες, πόρτες, σταθμοί φόρτωσης

Περιγραφή

Κινητές Αποθήκες GIESSE Ιταλίας
Επιτρέπουν την φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.