Καλαθοφόρο Αυτοκινούμενο ΗAULOTTE Star 6

Καλαθοφόρα

Περιγραφή

Καλαθοφόρο Αυτοκινούμενο Haulotte Star6

Ύψος Εργασίας 6m

Ανυψωτική Ικανότητα 180Kg

Ηλεκτρική πορεία & ανύψωση

Λειτουργία με μπαταρίες & φορτιστή

Έντυπα