Καλαθοφόρο Αυτοκινούμενο ΗAULOTTE Star 6

Καλαθοφόρα

Περιγραφή

Καλαθοφόρο Αυτοκινούμενο Haulotte Star6
Ύψος Εργασίας 6m
Ανυψωτική Ικανότητα 180Kg
Ηλεκτρική πορεία & ανύψωση
Λειτουργία με μπαταρίες & φορτιστή

Έντυπα