Καλαθοφόρο Αυτοκινούμενο ΗAULOTTE Star 10

Καλαθοφόρα

Περιγραφή

Καλαθοφόρο Αυτοκινούμενο Haulotte Star 10
Ύψος Εργασίας 10m
Ανυψωτική Ικανότητα 200Kg
Ηλεκτρική πορεία & ανύψωση
Λειτουργία με μπαταρίες & φορτιστή

Έντυπα