Καλάθι Εργασίας Προσωπικού BAUER Γερμανίας

Περονοφόρα

Περιγραφή

Καλάθι εργασίας προσωπικού BAUER Γερμανίας

Εύκολη προσαρμογή σε περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα

Ικανότητα 2 ατόμων (αναλόγως το μοντέλο)

Ανυψωτική Ικανότητα 300 κιλά (αναλόγως το μοντέλο)

Απόβαρο περίπου 120 κιλά (αναλόγως το μοντέλο)