Γερανογέφυρες Χαμηλής & Κανονικής Κρέμασης

Γερανογέφυρες

Περιγραφή

Γερανογέφυρες Χαμηλής Κρέμασης
Γερανογέφυρες Κανονικής Κρέμασης
Μελέτη και Κατασκευή Γερανογεφυρών βάσει των τελευταίων Ευρωπαϊκών κανονισμών (Eurocode)
Ανυψωτική Ικανότητα Γερανογέφυρας από 800kg έως και 200000Kg
Ταχύτητα Ανύψωσης Βαρούλκου Γερανογέφυρας Μονή ή διπλή ή με inverter
Ταχύτητα Φορείου Βαρούλκου Γερανογέφυρας Μονή ή Διπλή ή με inverter
Ταχύτητα Πορείας Γερανογέφυρας Μονή ή Διπλή ή με inverter
Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Γερανογεφυρών
Συμβόλαιο Συντήρησης
Πιστοποίηση Γερανογέφυρας από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα
Πιστοποιητικό & Σήμανση Γερανογέφυρας CE