Εξέδρα Εργασίας ΗAULOTTE Optimum 6/8

Εξέδρες εργασίας (εργοεξέδρες) ψαλιδωτές

Περιγραφή

Εξέδρα Εργασίας Ψαλιδωτή Haulotte Optimum Γαλλίας
Ύψος Εργασίας 6,45μ ή 7,6μ
Ανυψωτική Ικανότητα 280kg ή 230Kg
Ηλεκτρική πορεία & ανύψωση
Λειτουργία με μπαταρίες & φορτιστή

Έντυπα