Εξέδρα Εργασίας ΗAULOTTE Compact 10/12 DX

Εξέδρες εργασίας (εργοεξέδρες) ψαλιδωτές

Περιγραφή

Εξέδρα Εργασίας Ψαλιδωτή Haulotte Compact Γαλλίας
All Terrain χρήση (4Χ4)
Ύψος Εργασίας 10,20m ή 12,15m
Ανυψωτική Ικανότητα 565kg ή 450Kg
Λειτουργία με πετρελαιοκινητήρα