Χειροκίνητα ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων Qteck Γερμανίας

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Χειροκίνητα ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων Qteck Γερμανίας

Ανύψωση μέσω χειροκίνητης αντλίας

Ανυψωτική Ικανότητα 200Kg, 500Kg 800Kg & 1000Kg

Ύψος Ανυψώσεως έως 1250mm

Τροχοί με φρένο για την μετακίνηση τους