Χειροκίνητα ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων ARMANNI

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Χειροκίνητα ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων ARMANNI Ιταλίας

Ανύψωση μέσω χειροκίνητης αντλίας

Ανυψωτική Ικανότητα 500Kg & 1000Kg

Ύψος Ανυψώσεως έως 1300mm

Τροχοί με φρένο για την μετακίνηση τους