Ανατροπή Μικρών & Μεσαίων Οχημάτων DAUTEL

Εξοπλισμός οχημάτων (ανατροπές, συστήματα μεταφοράς κάδων, γερανοί, scrap, άρπαγες)

Περιγραφή

Ανατροπή για Μικρά & Μεσαία Οχήματα DAUTEL Γερμανίας
Κατασκευή από αλουμίνιο & λαμαρίνα
Διαστάσεις αναλόγως του τύπου και του μεταξονίου του οχήματος